۱۳۹۰ دی ۱۵, پنجشنبه

801 - مسئله‌ی تصمیم

«تصمیم» تا وقتی گرفته نشود، هنوز محقق نشده و «وجود» ندارد. از درستی یا نادرستی‌ چیزی که وجود ندارد، نمی‌شود مطمئن بود