۱۳۹۰ آذر ۲۶, شنبه

793 - فرمالیسم صنعتی

در همسایگی ما، یک کارگاه تولید صداست؛ چیزی تولید نمی‌کند، جز صدا