۱۳۹۰ مهر ۱۶, شنبه

765 - اطلاعات عمومی

آیا می‌دانید سیب روی آب می‌ماند و شلیل در آب فرو می‌رود؟ (امتحان کنید) به بیان دیگر، می‌توان از سیب برای ساختن قایق و از شلیل برای ساختن زیردریایی استفاده کرد