۱۳۹۰ خرداد ۷, شنبه

714 - خودآموز کامنت‌گذاری

۱. مطلبی پیدا کنید که با خواندن دو خط اول، حس کنید مخالفش هستید
۲. چشم‌تان را ببندید
۳. دهان‌تان را باز کنید
۴. هر چه لایق نویسنده و موافقانش هست، نثارشان کنید
۵. مطلب و کامنت‌ها را با دقت بیشتر بخوانید (یا نخوانید)
۶. اگر در نظر اولیه‌تان دچار تردید شدید، اهمیتی ندهید
۷. دائم به مطلب و کامنت‌هایش سر بزنید
۸-۱. اگر در مخالفت با کامنت شما چیزی نوشته شد، بروید به مرحله‌ی ۲
۸-۲. اگر بعد از چند روز، کسی به کامنت‌تان واکنش نشان نداد، کامنت را پاک کنید یا بروید به مرحله‌ی ۲
۸-۳. اگر در موافقت با کامنت شما چیزی نوشته شد، یعنی پیروز شده‌اید پس هر کاری دوست داشتید بکنید یا بروید به مرحله‌ی ۲