۱۳۹۰ خرداد ۲, دوشنبه

712 - دافندگی

۱. موها را های‌لایت و پوست‌تان را برنزه کنید
۲. یک پیراهن پشت‌باز و یک شلوارک جین تنگ بپوشید
۳. پشت به دوربین بایستید
۴. کمی به جلو خم شوید
۵. شانه‌ها و باسن‌تان را کمی عقب دهید
۶. سرتان را سمت دوربین برگردانید
۷. لب‌تان را جوری جمع کنید انگار که می‌خواهید شیشکی بکشید
۸. کمی اخم کنید، نه زیاد
۹. چشمانتان را در حالت باز و نیمه‌باز نگه دارید
۱۰. به دوربین نگاه کنید
[کلیک]
خب خانوم‌های گلم، عکس فیسبوک شما آماده‌اس