۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۹, پنجشنبه

710 - تاکسی‌نوشت

به هر حال
در هر تاکسی
مسافری هست
مسافری
که می‌خواهد پیاده شود
قبل از چراغی
که چند ثانیه مانده تا قرمز شدنش