۱۳۸۹ دی ۱۵, چهارشنبه

659 - اشتغال هدفمند

- کجا کار می‌کنی؟
- تو گاوداری
- ای‌ول، شغلت چیه اونجا؟
- گاوم!