۱۳۸۹ آبان ۹, یکشنبه

قربون دستت شِر و لایکش با شما...

- آقازاده چی‌کارن؟
- محتوای مجرمانه تولید می‌کنن تو اینترنت

کدئین فـیلـتر شد


مشترک فید کدئین بشید