۱۳۸۹ آبان ۶, پنجشنبه

632 - محاورات بقالی

- بستنی شکلاتی دارین؟
- آره...
[سه ثانیه بعد]
- آقا این که شکلاتی نیست
- چرا، همه چی توش هست، شکلات، کارامل، بادوم زمینی...
- نه، شکلاتی باشه فقط
- خب شکلاتیه
- نه، آخه این غیر شکلات، چیزای دیگه هم داره
- خب شکلاتشو می‌خوای؟
- بله، دارین؟
- همین شکلاتیه
- نه آخه این غیر شکلات... شکلاتی نیست اصن
- چرا، خوشمزه‌س
- ...!