۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

607 - نیازمندی‌ها

به چند نفر سارق مسلح، جهت انجام پاره‌ای امور بانکی نیازمندیم