۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

578 - برهـنگی

« [...] الان! واقعا! مشکل ما! اینه که مردم! چی می‌پوشن؟ اصلا این توهینه به مردم! [...] اتفاقا! الان! مشکل ما اینه که! مردم ما! چی نمی‌پوشن!»