۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

558 - سکوت اعتراف است به عشق‌های نهان

اصن قضیه تقصیر شاملو شد. اینقد تو بوق کرد که "سکوت سرشار از ناگفته‌هاست" که دیگه نمی‌شه واسه سـکـوت هم مجوز گرفت

+