۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

545 - گنداندازی

گندی که آسانسورها به "خواب‌های طلایی" جواد معروفی زدن، صداسیما به "نینوا"ی علیزاده نزد

+ ‌ ‌ +