۱۳۸۹ فروردین ۱۴, شنبه

519 - مستجاب اللعنه

واقعا نفسشون حقه؛ ینی باور بفرمایین هر وخ ایشون به کسی فحـ.ـش مادر بدن، چن وخ بعدش، حتما ننه‌ی طرف بندو آب می‌ده