۱۳۸۸ دی ۹, چهارشنبه

464 - اخبار اختشاشات و بیگانگی از طبیعت

فرمانده‌ی نیـروی انـتظـامی اعلام کرد یکی از اجساد کشف شده در روز عاشورا به مرگ طبیعی مرده است.* وی ادامه داد: انسان موجودی جدا از طبیعت نیست بلکه جزئی از طبیعت است بنابراین وقتی یک انسان، انسان دیگر را بکشد، می‌توان گفت مقتول به مرگ طبیعی کشته شده است