۱۳۸۸ دی ۵, شنبه

462 - قسم به دوربین و آنچه فیلم می‌گیرد

...و آن روز موبایل سلاحی شود که بی‌گلوله قلب‌ها را بشکافد

(سوره‌ی خرداد، آیات 22 به بعد)