۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه

448 - مجاز علیه واقعیت

حالا هی بگین اینترنت افسردگی و کوفت و زهرمار میاره اما هر چی باشه خوب گند زد به این قاعده‌ی قدیمی که «تاریخ را قوم غالب می‌نویسد»