۱۳۸۸ مهر ۱۶, پنجشنبه

398 - آمریکا جنایت می‌کنه، سوییس حمایت می‌کنه

می‌گم ما که فعلا زورمون به این حکومت نمی‌رسه خب بیاین چیز کنیم، به سوییس به خاطر بازداشت پولانسکی اعتراض کنیم*، جون تو هم هزینه‌ش کمتره، هم یه حرکت انترناسیوناله، اووو! کلی هم کلاس داره
*