۱۳۸۸ مرداد ۲۱, چهارشنبه

351 - اخبار مخملی

به دلیل وجود بسیار رنگ سبز در اغلب جالیزها و مزارع، تمامی کشاورزان از مدافعان انقلاب مخملی شناخته شدند و برای دفع فتنه و بازگشتن اعتماد به آحاد جامعه، 3421657 کشاورز در آینده‌ی نزدیک اعدام می‌شوند. این حکم درباره‌ی دامدارانی که از علف‌زارها برای چریدن دام‌هایشان استفاده کنند نیز صادق است