۱۳۸۸ مرداد ۱۸, یکشنبه

349 - راه‌کار فرهنگی

در اوضاع حساس کنونی، با توجه به لزوم کار فرهنگی برای از میان بردن شکاف میان سران و تهان نظام، ترانه‌ی «عمو سبزی فروش» از مصادیق ترویج انقلاب مخملی شناخته شد و آهنگ وحدت‌بخش «ارباب خودم سامبولی بلیکم» جایگزین آن شد