۱۳۸۸ مرداد ۲, جمعه

335 - حماسه‌ی ادرار در تندباد حادثه

هنر انسان‌های بزرگ شا‌شـ‌ـید‌ن در خلاف جهت توفان است