۱۳۸۸ تیر ۳۰, سه‌شنبه

333 - وصال با فیلتر

چه بهانه‌ای بهتر از
فندک هدیه‌ی معشوقه‌ی قدیمی
برای گرفتن سرطان ریه؟