۱۳۸۸ تیر ۲۱, یکشنبه

324 - نقدی بر فلسفه‌ی هگل

ای ریـ‌ـد‌م تو روح این زمانه

پ‌ن۱: اگه ول بدم تا صبح 60 تا پست می‌ذارم با مضمون «...ر تو این زندگی»
پ‌ن۲: ...ر تو این زندگی