۱۳۸۸ تیر ۱۵, دوشنبه

320 - مقاومت بدنی 1

گفت تا آخرین قطره‌ی خون می‌ایستم
گفتن یعنی چی؟
گفت یعنی تا آخرین لحظه‌ی عمر صبر می‌کنم تا یکی بیاد وضعم رو درست کنه