۱۳۸۸ تیر ۱۱, پنجشنبه

316 - موسوی در جمع 70 استاد

صحبت‌های موسوی با 70 نفر از استادهای دانشگاه‌های کشور
که بعدش هر 70 نفر دستگیر شدن

دانلود