۱۳۸۸ خرداد ۱۹, سه‌شنبه

294 - مرثیه‌ای برای یک موبایل

روشن بمان همیشه و هر جا که روشنیت
تنهــــــا دلیل روشــــنی گوشی من است
ای دســــتگاه مشـــــترک مـــورد نظـــــــر
خــــاموشی تو باعث خاموشی من است

از حامد علیزاده

پ‌ن: ربطی به انتخابات نداشت