۱۳۸۸ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

285 - نقطه چین‌ها را با کلمات نامناسب پر کنید

الان وبلاگو باز کردم دیدم قالبم پریده! به همین راحتی! دو ساعته که دارم باهاش ور میرم! یعنی اعصابم گه شده فقط نشستم فحش میدم! فکر نمی‌کردم چیزی بدتر از... ولش کن! فقط بدون جناب بلاگفای ... ... ...! همین روزاس که دیگه برم بلاگر