۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۱, جمعه

259 - آخرین اخبار انتخابات

محسن رضایی اعلام کاندیداتوری کرد و در بیانیه‌ی خود نسبت به ایجاد فضای امنیتی در کشور به جای گسترش آرامش، اعلام خطر کرد. چندی پیش نیز احمد توکلی از نبود آزادی بیان در فضای رسانه‌ای کشور انتقاد کرده بود
در همین راستا آگاهان (پس از بیان عبارت «یا حرضت عباس!») از نظریه‌پردازان استدعا کرد تا تعریفی جدید از مفهوم «اپوزوسیون» و «منتقد» ارائه کنند تا از هاشمی رفسنجانی تا مسعود رجوی را در بر بگیرد

پ‌ن: جهت ثبت در تاریخ