۱۳۸۸ فروردین ۱۳, پنجشنبه

238 - سیزده‌به‌در و مسئله‌ی یهود

- اگه سبزه گره بزنیم واقعا بختمون باز میشه؟
- نه بابا، سیزده‌به‌در افیون توده‌هاست


بی‌ربط: میدونستین "سرمایه" یه نسخه‌ی فارسی اینترنتی داره؟ اینجا