۱۳۸۸ فروردین ۱, شنبه

229 - شیرافشان باشید!

"یک‌هزار و سیصد و هشتاد و هشت"
سال گاو بر ما و همه‌ی پیروان راستین آن حضرت مبارک باد!