۱۳۸۷ اسفند ۱۵, پنجشنبه

215 - The Dark Side Of The Food

وقتی می‌فهمی بدبختی یکی دو تا نیست که مجبور باشی تو اوج استرس یه بشقاب ماکارونی سوخته رو بخوری