۱۳۸۷ اسفند ۸, پنجشنبه

210 - نصیحت پدرانه

آخه حیفه
شماها جوونین
این کارا رو با خودتون نکنین

این کارا رو با من بکنین!