۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

184 - شرم با اسانس میوه

- ببخشید! یه بسته تنظیم خانواده می‌خواستم، با طعم توت‌فرنگی...!