۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

170 - تک‌خوری

در زندگی چیزهایی هست که مثل خوره آهسته در انزوا آنها را می‌خوریم...