۱۳۸۷ دی ۴, چهارشنبه

164 - دوباره "Annie Hall"

زن: تو داری از سـ‌کـ.ـس برای سرخوردگی‌هات استفادی می‌کنی
مرد: چرا تو همیشه ارزش تمایلات عشقی منو با طبقه‌بندی روانکاوانه کم میکنی؟
[اینو مرده در حالی که سینه‌بند زنه رو باز می‌کرد، گفت]

از دیالوگ‌‌های Annie Hall