۱۳۸۷ آذر ۲۴, یکشنبه

142 - عقاید نوکانتی (تعارضات عقل محض)

- پله خیلی از مارادونا بهتره
- برو بابا، مارادونا رو خرابش کردن
- [...]
- [...]

[در فوتبال وقتی عقل از حدود تجربه فراتر رود به تعارض دچار می‌‌‌‌شود]