۱۳۸۷ آذر ۱۲, سه‌شنبه

115 - مستعار

 اولی : اسمت چیه؟
دومی : فتحعلی
 اولی : تو خونه چی صدات می کنن؟
دومی : ها؟
 اولی : می گم تو خونه چی صدات می کنن؟
دومی : من تنها زندگی می کنم...