۱۳۸۷ آبان ۲۶, یکشنبه

84 - دیالک‌تیک

اولی: حالا دیگه شوهرتو به رخم میکشی؟
دومی: آره...! پس چی رو به رخت بکشم؟!
اولی: شوهر منو به رخم بکش
دومی: آخه چاقو که دسته خودش رو نمی‌بره
اولی: هـــا؟
دومی: مگه نمی‌دونستی؟
اولی: چرا! اما برام نهادینه نشده بود