۱۳۸۷ آبان ۱۷, جمعه

78 - زندگی شیرین می‌شود

- خوبه؟ بهم میاد؟
- (با طعنه) نه! خیلی زشت شدی
- (با خنده) دلتم بخواد، پررو...
دیگه شرمنده
کم کم دارم منگل می‌شم