۱۳۸۷ آبان ۱۵, چهارشنبه

74 - لال‌مونی

اکنون می‌ترسم
از آنکه فراموش کنم
چگونه صداها کلمه می‌سازند و یا جمله
نه
دیگر سخن نمی‌گویم
و چه می‌توان گفت
وقتی
نه کسی اینجاست
و نه حرفی هست برای گفتن