۱۳۸۷ آذر ۱۰, یکشنبه

113 - بیم و امید

   اولی : کاری نداری؟
سومی : یه لحظه وایسا میخوام حرف بزنم
   اولی : نه دیـگــه...
سومی : بابا! باور کن مسلح نیستم
   اولی : (خنـده...)
   [...]