۱۳۸۷ مهر ۱۴, یکشنبه

28 - مضار آشپزیوختی معشوقه اومد تو خونه قرمه سبزی پخت
فاتحه عشق خوندس
هنرپیشه
   1371